Het laatste nieuws van SAB

www.fd.nl – Grote Nederlandse ondernemingen zijn bij uitstek gevoelig gebleken voor de verleidingen van het Angelsaksische ondernemingsmodel. De KLM heeft zich, voorafgaande aan de alliantie met Air France, vergeefs aangeboden aan British Airways, Shell is inmiddels een onderneming naar Engels recht, Akzo Nobel heeft Organon opgeofferd aan de City.

De enige grote Nederlandse onderneming die wel, en met succes, weerstand heeft geboden aan deze verlokking en een op maat gesneden model heeft ontwikkeld, is Tata Steel Nederland. Ooit bekend als de Koninklijke Hoogovens, in 1999 opgegaan in Corus, waarna Corus in 2007 werd overgenomen door Tata Steel.

Vergelijking van beide modellen leert het volgende.

In het Angelsaksische wereldmodel wordt de onderneming geacht de belangen van de aandeelhouders te dienen. Om de aandeelhouders flexibiliteit te bieden is een beursnotering gewenst. Het opvoeren van de winst per aandeel, liefst met een jaarlijks stijgend percentage, fungeert als mantra. Het geloof dat daardoor de beurskoers en dus het aandeelhoudersrendement zullen stijgen wordt gekoesterd, ondanks het feit dat dit causale verband nooit is aangetoond.

Ten tijde van de totstandkoming van Corus heeft het toenmalig bestuur van Hoogovens weten af te dwingen dat voor Corus Nederland een verlicht structuurregime werd ingevoerd, waardoor de raad van commissarissen onafhankelijk bleef en de directie zelfstandig. Op deze wijze konden, in overeenstemming met bepalingen van Nederlands ondernemingsrecht, de belangen van de onderneming en niet van de aandeelhouders centraal blijven staan. Daarbij werd het bestuur gesteund door een centrale ondernemingsraad die zich als een strategische partner opstelde.

Langzaam begint door te dringen dat de positionering van de onderneming als instrument van de aandeelhouders ten koste gaat van de economische waarde die ondernemingen worden geacht te creëren en zelfs waardevernietiging op aanzienlijke schaal veroorzaakt. In de Verenigde Staten, waar dit model in zijn meeste pure vorm wordt omarmd, hebben de grote beursgenoteerde ondernemingen vanaf 2008 hun investeringen nauwelijks verhoogd. Het rendement op het geïnvesteerde vermogen is teruggelopen, de exportgroei is gestagneerd en het aandeel van nieuwe producten in de totale omzet is nauwelijks gegroeid.

Tata Steel Nederland is aan dit lot ontsnapt. De huidige eigenaar beschouwt haar vestiging in IJmuiden als een juweel in de spreekwoordelijke kroon en om goede redenen.

Tata Steel Nederland genereert, jaar in jaar uit, een aanzienlijke kasstroom. Voldoende om meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling dan bijvoorbeeld ThyssenKrupp. Tevens voldoende om in het verleden en in de toekomst aanzienlijke investeringsprogramma’s uit eigen middelen te financieren. En ook nog voldoende om de eigenaar een redelijk dividend uit te keren. Dit staat in schril contrast met de elkaar opvolgende saneringsprogramma’s van de meeste concurrenten.

Tata IJmuiden vormt een spectaculair voorbeeld van wat een directie, raad van commissarissen en ondernemingsraad gezamenlijk vermogen dankzij de vrijheid een levensvatbaar bedrijfsmodel te ontwikkelen en zo de economische waarde te creëren die de basis vormt voor de continuïteit van de onderneming.

De tijd is rijp voor meer flexibiliteit in de keuze van een ondernemingsmodel.

 

Lees meer  

ayop-offshore-arbeidsmarkt-amsterdamOp dinsdag 25 en woensdag 26 oktober vindt Offshore Energy 2016 plaats in Amsterdam. Offshore Energy richt zich op de internationale offshore, olie & gas en energie markt.

De beurs wordt gecombineerd met een conferentie waarin de laatste ontwikkelingen in de offshore markt aan de orde komen. SAB 1950 is aanwezig op het AYOP Paviljoen / stand 1.008. We praten je graag bij over de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de mogelijkheden om ingenieurs/zzp’ers in te huren.

Lees meer  

Goed nieuws voor thuiswerkende zzp’ers: zij mogen de kosten van hun huurwoning met terugwerkende kracht aftrekken. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in hoger beroep.

De uitspraak volgt na een claim van een bouwondernemer die zijn huurkosten als aftrekpost opgaf. Dit wees het Haagse gerechtshof eerder af. Nu heeft de Hoge Raad echter in hoger beroep beslist dat het huurrecht een vermogensrecht is en dus tot het ondernemersvermogen gerekend mag worden. In het arrest valt onder andere te lezen dat “een tot zijn ondernemingsvermogen behorende woning mede moet worden begrepen tot ondernemingsvermogen behorend huurrecht van een woning.” Dit houdt uiteraard wel in dat de zzp’er vanuit zijn huurwoning werkzaamheden voor zijn onderneming moet verrichten.

Volledige huur aftrekbaar

Dit is goed nieuws voor thuiswerkende zelfstandige ondernemers, die hiermee – net als zzp’ers met een koopwoning – gebruikmaken van fiscale voordelen. De volledige kosten van de huurwoning mogen van de winst afgetrokken worden, wat overigens wel inhoudt dat er een bijtelling geldt voor het privégebruik van de huurwoning: “De etikettering van het huurrecht leidt ertoe dat het gehele bedrag van de huur ten laste van de winst kan worden gebracht en dat daar tegenover vanwege het privégebruik van de woning een te bepalen bedrag aan de winst dient te worden toegevoegd. Deze bijtelling betreft mede de werkkamer”, oordeelt de Hoge Raad.

Lees meer  

cbs en adecco werkeloosheidDat blijkt uit onderzoek dat Adecco publiceerde op de Internationale Jeugddag (#YouthDay). Adecco ondervroeg 9.572 jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar oud wat zij verwachten van hun toekomst op de arbeidsmarkt.

Maar liefst 8 van de 10 respondenten gaf aan dat zij verwachten binnen een jaar na afstuderen een baan te hebben. Van alle respondenten waren Zwitsers het meest optimistisch (89,66%), gevolgd door Amerikanen (84,38%). Van de 14 landen eindigt Nederland (77,43%) op de tiende plaats . Spanjaarden waren met 57,84% het meest pessimistisch gestemd over het vinden van een baan.

Het optimisme onder jongvolwassenen is opmerkelijk, aangezien werkgevers juist zeggen moeite te hebben het juiste talent te vinden voor functies. Alain Dehaze, CEO van Adecco Group: Werkgelegenheid voor jongeren is een gedeelde verantwoordelijkheid. Publiek-private samenwerkingen zijn essentieel om het onderwijs zo vorm te geven dat zij talentprofielen kunnen ijken aan de behoeften van de arbeidsmarkt (www.flexnieuws.nl).

Volgens het CBS is de werkloosheid de afgelopen twee jaar sterk gedaald onder 25- tot 30-jarigen: van 7,3 procent in het tweede kwartaal van 2014 naar 5,0 procent in het tweede kwartaal van 2016. Toch zijn zij van alle 25- tot 45-jarigen nog steeds het vaakst werkloos. Dat meldt CBS.

In het tweede kwartaal van 2013 piekte het werkloosheidspercentage van 25- tot 30-jarigen op 7,7 procent. Vijf jaar eerder was dat nog 2,6 procent.
De werkloosheid van 25- tot 30-jarigen daalt al voor het derde jaar op rij. Het door de crisis ontstane verschil in werkloosheidspercentage ten opzichte van de daaropvolgende leeftijdsgroepen is daardoor in het tweede kwartaal van 2016

Het aantal werkenden als percentage van de bevolking was het laagst in het tweede kwartaal van 2014 met 80,2 procent. Sindsdien nam het aantal 25- tot 30-jarigen met werk sterker toe dan bij andere leeftijdsgroepen. In het tweede kwartaal van 2016 was 82,7 procent van de 25- tot 30-jarigen aan het werk, tegenover 83,5 procent van alle 25- tot 45-jarigen. In het tweede kwartaal van 2014 was dat nog 80,2 procent versus 82,4 procent (www.cbs.nl).

 

Lees meer  

SAB1950 biedt zzp’ers de mogelijkheid om technische opdrachten bij verschillende industriële bedrijven te vervullen. Wij kunnen je adviseren en inlichten over de ontwikkelingen omtrent de ‘Wet DBA’. Stuur gerust een mail naar Robrecht.bakker@sab1950.nl of bel 0251-267272 om een antwoord te krijgen op je vragen.

Uit het rapport ‘Opmars zzp’ers zet door ondanks nieuwe regelgeving’ van ABN AMRO Economisch Bureau sector Zakelijke Dienstverlening blijkt dat het aantal vaste banen afneemt en de flexschil groeit. Vooral de zzp’er lijkt bezig met een onstuitbare opmars.

Meer flexcontracten

Op dit moment heeft 62% van de werknemers een vast dienstverband. Het aantal werknemers in vaste dienst daalde de afgelopen jaren flink, van 5,66 miljoen in het eerste kwartaal van 2003 tot 5,15 miljoen in het eerste kwartaal van 2016. Een afname van 510.000.

De beroepsbevolking nam tussen het eerste kwartaal van 2003 en het eerste kwartaal van 2015 met 516.000 toe. Omdat het aantal werknemers in vaste dienst afnam, betekent dit dat flexcontracten in zwang zijn geraakt. Na het aantal oproepkrachten is het aantal zzp’ers het hardst gestegen.

Zzp’ers

Een van de oorzaken voor de opkomst van zzp’ers is dat zij relatief vaak actief zijn in steeds belangrijkere groeisectoren zoals de zakelijke dienstverlening en ict. Ook is de drempel om zzp’er te worden door de digitale mogelijkheden laag. Daarnaast biedt de overheid zzp’ers (nog) fiscale voordelen (zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling), waardoor het aantrekkelijker is om als zelfstandige aan de slag te gaan. Naast deze structurele veranderingen draagt ook de opgaande conjunctuur bij aan de groei van het aantal zzp’ers.

Onzekerheid Wet DBA

De onzekerheid die de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA) met zich meebrengt, kan op korte termijn remmend werken op de ontwikkeling van het aantal zzp’ers in Nederland. Er heerst namelijk onduidelijkheid over hoe de Belastingdienst gaat handhaven en hoe de modelovereenkomsten opgesteld moeten worden. Er zijn signalen dat werkgevers hierdoor geen zzp’ers meer willen inhuren en hen alleen nog maar via uitzendbureaus inhuren.

ABN AMRO verwacht echter dat ondanks deze onduidelijkheid de opmars van zzp’ers op de langere termijn doorzet en dat het aantal zzp’ers ook de komende twee jaar zal groeien.

Lees meer  

Haringparty!

SAB 1950 nodigt u uit voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst, de Haringparty op donderdag 23 juni in IJmuiden. Dit evenement wordt georganiseerd door OV IJmond. Zij hebben de ambitie om de belangenbehartiger voor ondernemend IJmond te zijn. Wilt u ook een haring eten op 23 juni in IJmuiden? Klik op de volgende link om een toegangsbewijs aan te vragen: https://lnkd.in/ehmjF

Haringparty

Lees meer  

AYOP 11 meiWoensdag 11 mei bracht SAB1950 een bezoek aan de Eemshaven in Groningen. ‘Amsterdam IJmuiden Offshore Port’ organiseerde in het kader van ‘gluren bij de buren’ een dag in de haven met onder andere veel activiteiten op het gebied van offshore wind.
Na een inspirerende presentatie door Harm Post, directeur Groningen Seaports, kregen wij een spectaculaire rondvaart door de haven. Tijdens de bustour was de bouw van het imposante Google data-hotel goed zichtbaar. Na de borrel kregen wij allemaal het prachtige boek ‘Groningen van boven’ aangeboden door de havendirecteur.Een leerzame dag om nooit te vergeten!

Lees meer  

DBA bijeenkomst SABMaandag 25 april heeft SAB 1950 een bijeenkomst georganiseerd voor ZZP’ers in het kader van de nieuwe wet DBA. Maarten Tanja van ‘Köster advocaten’ heeft informatie gegeven over het gebruik en de toetsing van de nieuwe modelovereenkomsten.

Het accent van de nieuwe Wet ligt op Arbeid en Gezag; dat is makkelijk uit te leggen maar daarmee nog niet makkelijk te toetsen. Ben je vrij om zelf te bepalen wanneer je werkt, kun je als dat je beter uitkomt iemand anders sturen die je werk kan overnemen? Geen jaren aaneensluitend dezelfde klussen voor één opdrachtgever of meer opvolgende opdrachten via dezelfde intermediair? De nieuwe Wet zorgt voor veel vragen. De modelovereenkomsten bieden wel mogelijkheden maar het juiste antwoord wordt niet panklaar gegeven. Het zal voor iedereen maatwerk worden. Ook de inlener zal ZZP’ers als ondernemers moeten behandelen en niet als werknemer. Kortom er is nog veel werk aan de winkel en vanuit SAB 1950 gaan we hiermee aan de slag.

Lees meer  

Safety CentreOp woensdag 13 april vond in het Telstar Stadion in Velsen-Zuid een bijeenkomst plaats over het Veiligheidsplatform IJmond (VPIJ). SAB1950 is één van de 100 firma’s die werken op de site van Tata Steel in IJmuiden en hierbij aanwezig was om samen de veiligheid te verbeteren.

Het doel van de vereniging is om op basis van gelijkwaardigheid, gezamenlijkheid en vertrouwen een ongevalsvrije werkomgeving voor alle medewerkers te realiseren. De komende weken voert het dagelijks bestuur van het VPIJ gesprekken met geïnteresseerde firma’s om begin mei te starten met de vereniging. SAB1950 is aangesloten bij de vereniging om ongevallen te voorkomen van onze medewerkers.

Lees meer