Dit is ons verhaal

Wie goed doet, goed ontmoet

Geen winstoogmerk, zo zijn we begonnen, en daar staan we nog steeds achter. We doen zaken op een eerlijke manier, met oog voor het belang van alle partijen. We hebben de kennis, het niveau en de ervaring om onze opdrachtgevers goed te kunnen helpen. Omdat we weten waar we over praten. En wat we doen. Mensen voelen zich door ons gekend. En we zijn blij als we ze mooie kansen kunnen bieden. Zo simpel is het.

Het begon in 1950

SAB werd 65 jaar geleden opgericht als gesubsidieerde arbeiderspool met vaste mensen om de houtschepen in de haven van Zaandam te lossen. Dit was lang voordat het woord ‘flexwerken’ werd bedacht. Vanaf 1951 bemiddelde SAB medewerkers voor staalbedrijf Hoogovens, inmiddels Tata Steel, dat in dat jaar een groot tekort aan arbeiders had. Omdat het goed werkte, werden er vanaf 1955 medewerkers speciaal door SAB in dienst genomen voor Hoogovens.

In de jaren ’70 breidden we ons werkgebied flink uit

Naast het bemiddelen van mensen voor de haven en productiewerk, werden ook mensen in dienst genomen voor secretariële en administratieve banen. Doordat we  steeds meer thuis raakten in de industriële sector, kwam na verloop van tijd ook de vraag om hoger opgeleide technische specialisten te bemiddelen. Naast SAB Flex werd SAB Deta opgericht om aan deze vraag te kunnen voldoen.

Tata Steel: een speciale band

Tata Steel heeft een enorm belangrijke functie in de regio. Omdat we er ruim 60 jaar over de vloer komen, voelen wij ons er thuis. We kennen de markt, we kennen de werkvloer. We hebben er al veel meegemaakt, we weten wat er speelt en we voelen feilloos aan wat nodig is, en wie er op welke plek past in dit mooie bedrijf.

Wie goed doet, goed ontmoet

De vraag naar flexibiliteit op de arbeidsmarkt neemt toe. Beheersbaarheid van de personeelskosten met behoud van kwaliteit van medewerkers en dienstverlening. Wij verwachten dat dit zal leiden tot intensievere samenwerking met opdrachtgevers. De kwaliteit en de non profit gedachte van SAB vormen hiervoor meer dan ooit de juiste basis. Daarom willen wij ons verbreden in de markt; meer kunnen  betekenen voor meer klanten. Met onze kennis en ervaring en onze gedegen selectie en begeleiding van technisch geschoolde medewerkers, zijn wij hét platform voor de industriële sector in Noord-Holland. Nu, en in de toekomst.