Als interim de beste oplossing is

Door ons grote en actieve netwerk hebben wij snel inzichtelijk welke ingenieur er op korte termijn beschikbaar is en het best past.

Door kwalitatief invulling te geven aan de flexibele schil ontzorgen we bedrijven in de industrie, technische dienstverlening en nutsvoorzieningen.
Voor een goede projectbezetting werken wij graag met goed gekwalificeerde freelancers. Deze freelancers worden uiteraard gescreend en de resultaten van de uitvoerende projecten zijn in kaart gebracht.
Indien u iemand via een detacheringstraject door wilt laten stromen in de eigen organisatie dan gelden andere criteria. We maken een goede analyse van het gewenste werkgedrag en stemmen de ambitie zorgvuldig af met de mogelijkheden die u als toekomstig werkgever kunt en wilt bieden. Het door ons betaalde salaris en de emolumenten zullen dan niet tot verrassingen leiden.
Naast het snel inzichtelijk kunnen maken van de markt nemen wij graag de risico’s van het werkgeverschap van u over. Denk daarbij aan DPA – proof contracten maar ook aan het overnemen van het werkgeversrisico bij ziekte of ontslag. Het Nederlandse arbeidsrecht geeft voldoende argumenten om niet overhaast te werk te gaan om een werknemer direct in dienst te nemen.
Een duidelijke briefing over de positie is essentieel voor het vinden van de meest geschikte kandidaat.