SAB Detachering
Vacature

ABN AMRO: de opmars van de zzp’er zet door ondanks DBA

ABN AMRO: de opmars van de zzp’er zet door ondanks DBA

SAB1950 biedt zzp’ers de mogelijkheid om technische opdrachten bij verschillende industriële bedrijven te vervullen. Wij kunnen je adviseren en inlichten over de ontwikkelingen omtrent de ‘Wet DBA’. Stuur gerust een mail naar Robrecht.bakker@sab1950.nl of bel 0251-267272 om een antwoord te krijgen op je vragen.

Uit het rapport ‘Opmars zzp’ers zet door ondanks nieuwe regelgeving’ van ABN AMRO Economisch Bureau sector Zakelijke Dienstverlening blijkt dat het aantal vaste banen afneemt en de flexschil groeit. Vooral de zzp’er lijkt bezig met een onstuitbare opmars.

Meer flexcontracten

Op dit moment heeft 62% van de werknemers een vast dienstverband. Het aantal werknemers in vaste dienst daalde de afgelopen jaren flink, van 5,66 miljoen in het eerste kwartaal van 2003 tot 5,15 miljoen in het eerste kwartaal van 2016. Een afname van 510.000.

De beroepsbevolking nam tussen het eerste kwartaal van 2003 en het eerste kwartaal van 2015 met 516.000 toe. Omdat het aantal werknemers in vaste dienst afnam, betekent dit dat flexcontracten in zwang zijn geraakt. Na het aantal oproepkrachten is het aantal zzp’ers het hardst gestegen.

Zzp’ers

Een van de oorzaken voor de opkomst van zzp’ers is dat zij relatief vaak actief zijn in steeds belangrijkere groeisectoren zoals de zakelijke dienstverlening en ict. Ook is de drempel om zzp’er te worden door de digitale mogelijkheden laag. Daarnaast biedt de overheid zzp’ers (nog) fiscale voordelen (zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling), waardoor het aantrekkelijker is om als zelfstandige aan de slag te gaan. Naast deze structurele veranderingen draagt ook de opgaande conjunctuur bij aan de groei van het aantal zzp’ers.

Onzekerheid Wet DBA

De onzekerheid die de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA) met zich meebrengt, kan op korte termijn remmend werken op de ontwikkeling van het aantal zzp’ers in Nederland. Er heerst namelijk onduidelijkheid over hoe de Belastingdienst gaat handhaven en hoe de modelovereenkomsten opgesteld moeten worden. Er zijn signalen dat werkgevers hierdoor geen zzp’ers meer willen inhuren en hen alleen nog maar via uitzendbureaus inhuren.

ABN AMRO verwacht echter dat ondanks deze onduidelijkheid de opmars van zzp’ers op de langere termijn doorzet en dat het aantal zzp’ers ook de komende twee jaar zal groeien.

Delen mag

Voor inlichtingen


Deel deze pagina