Civiel Ingenieur

Een Civiel Ingenieur (c.i.) is een technisch specialist die zich bezighoudt met het ontwerpen, berekenen en toezien op de uitvoering van bouwconstructies in de grond-, weg- en waterbouw. Naast het aanleggen van wegen en waterwegen horen ook de bruggen en andere civiel constructies tot het werk van de civiele ingenieur. Het versterken van de dijken of het aanleggen van nieuwe wegen zijn projecten waarbij civiele ingenieurs gevraagd worden.

Nederlandse ingenieurs worden wereldwijd gezien als specialisten . Zij worden regelmatig om advies gevraagd overal ter wereld, met name als het gaat om waterbouw.

Civiele Ingenieurs werken bij adviesbureaus, ingenieursbureaus en de overheid.