Procesautomatisering

Procesautomatiseringssystemen worden gebruikt in industriële en civieltechnische toepassingen om een proces te volgen, te sturen en te controleren in bedrijven om deze effectiever te laten verlopen en het rendement van de organisatie te verhogen.

Procesautomatisering wordt vooral toegepast in de maakindustrie. Een technische productieomgeving. Er worden van grondstoffen producten geproduceerd met behulp van computergestuurde machines. De geautomatiseerde processen gaan continu door. Procesautomatisering vormt een onderdeel van een productiesysteem of besturingssysteem.

Toepassing van procesautomatisering
Het automatiseren van processen wordt voornamelijk toegepast in de maakindustrie. De maakindustrie betreft bedrijven waar concrete producten worden gemaakt. Een goed lopend productieproces kan kostenbesparend werken. De verschillende stappen in het productieproces zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Procesautomatisering vindt plaats in de industrie maar ook in een civieltechnische omgeving.

Wat is een procesautomatiseringssysteem?
Dit systeem bestaat uit de hardware en de software. De hardware omvat alles wat tastbaar is en zichtbaar onderdeel uitmaakt van de procesautomatisering. Dit zijn bijvoorbeeld de machines en de printplaten, sensoren, bedrading, schakelkasten en het hardware deel van de Programmable Logic Controller (PLC).

Het software deel van het procesautomatiseringssysteem is abstracter. Dit omvat de programmering van de PLC en de Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA). De software wordt gebruikt om de automatisering opdracht te geven of functionaliteiten te geven.

Op een scherm komen de software en hardware samen. Een procesoperator kan op een procescomputer aflezen in hoeverre het productieproces goed verloopt.

Deze verschillende softwaresystemen kunnen het proces of de deelprocessen van een organisatie optimaliseren. Een PLC kan er voor zorgen dat een machine de juiste bewerking uitvoert als een grondstof of halffabricaat voor een bepaalde sensor verschijnt.
Voorbeelden van procesautomatiseringssystemen zijn:
– Process control system (PCS)
– Distributed control system (DCS)
– Programmable logic controller (PLC)
– Supervisory control and data acquisition (SCADA)