Waar zijn de verschillende technische opleidingen?

Een ingenieur, Ir., geeft aan dat er met succes een technische opleiding gevolgd is aan een universiteit. Dit kan zijn aan de Technische Universiteit Delft (TUD), Universiteit Twente (UT), de Technische Universiteit Eindhoven (TUE), de Universiteit van Wageningen (WUR), een aantal technische opleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De internationale graad is Master of Science (MSc).

Een ing. heeft met succes de HTS gevolgd. Er zijn door heel Nederland 26 HTS-en. Iedereen die afgestudeerd is op een hbo – ingenieursopleiding verkrijgt de internationale graad: bachelor. Hierbij worden onderscheiden: Bachelor of Engineering (B Eng), Bachelor of Built Environment (B BE), Bachelor of Applied Science (BASc) en Bachelor of Information and Communication Technology (B ICT).