Waar staan wij voor?

Wij willen industriële opdrachtgevers en technische professionals bij elkaar brengen. Dat doen we met behulp van onze kennis, oog voor kwaliteit, ons uitgebreide netwerk van ingenieurs en vooral ons hart voor techniek.

Wij zijn SAB Detachering.  

Vanuit ons sterke netwerk in de regio brengen wij technische professionals en industriële opdrachtgevers bij elkaar. We hechten daarbij waarde aan wederzijdse belangen. 

Wij zijn misschien wel het oudste detacheringsbureau van Nederland, ooit opgericht als stichting in samenwerking met de toenmalige Koninklijke Hoogovens, nu Tata Steel.  

Inmiddels zijn we al jaren zelfstandig en voorzien we ook veel andere industriële opdrachtgevers in het Noordzeekanaalgebied van technisch personeel op tu-, hts- en mbo4-niveau.