Partners

“Gedrag uit het verleden is de beste voorspeller van toekomstig gedrag”

SAB Detachering maakt deel uit van IngenieursOnly.  Onder IngenieursOnly vallen de volgende werkmaatschappijen en deelnemingen:
BuildingCareers;  werving & selectie (HTS/TU)  nauwe samenwerking met SAB Detachering sinds 2008. www.buildingcareers.nl
Minds for Innovation , voorheen M2i Human Capital, is ontstaan uit de samenwerking met stichting M2i. Werving van kandidaat PhD (TU) en het begeleiden van gepromoveerde PhD naar de arbeidsmarkt. mindsforinnovation.nl
BIRD Recruitment is een recruitment bureau, gespecialiseerd in het leveren van personeel voor de Chemie en Life Sciences markten, waaronder de biotechnologische, (bio)farmaceutische en levensmiddelensector. www.birdrecruitment.nl
Compris Human Capital; deelneming in samenwerking met Compris; Gericht op de support van interim opdrachten en aangenomen werk op het gebied van Assetmanagement ( MBO/HBO/WO) www.compris.eu

Partners

SAB Detachering werkt nauw samen met het Koninklijk Instituut Voor Ingenieurs KIVI in de organisatie van de “Ingenieur van het Jaar” verkiezing. Meer informatie hierover vindt u op www.kivi.nl
SAB Detachering maakt intensief gebruik van de testinstrumenten die door MatchQ zijn ontwikkeld. Nadere informatie daarover is te vinden op de website www.matchq.nl
Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent en duurzaam ondernemings- en vestigingsklimaat. VNO NCW spreken namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren, met als doel: ruimte voor ondernemerschap. www.vno-ncw.nl
ORAM is een zakelijk netwerk voor Groot-Amsterdam welke zich sterk maakt voor een gunstig ondernemersklimaat in de haven. www.oram.nl
SAB Detachering is lid van belangenvereniging OV IJmond. Hierbij gaat het over kennis delen, verbinden en belangen behartigen voor het bedrijfsleven in de IJmond www.ovijmond.nl
SAB Detachering is lid van AYOP, het samenwerkingsverband van bedrijven en overheden in de regio van de havens van Amsterdam en IJmuiden. www.ayop.com
VPIJ heeft als doel om op basis van gelijkwaardigheid een ongevalsvrije werkomgeving voor al de medewerkers werkzaam op het terrein van Tata Steel te creëren.