De beste oplossing

Door ons grote en actieve netwerk weten wij snel welke ingenieur er op korte termijn beschikbaar is en wie het beste bij uw vacature past.

Wij geven kwalitatief invulling aan de flexibele schil en ontzorgen zo bedrijven in de industrie, technische dienstverlening en in nutsvoorzieningen. Voor een goede projectbezetting werken wij graag met goed gekwalificeerde freelancers in de techniek. Deze freelancers worden uiteraard gescreend, en de resultaten van hun uitgevoerde projecten zijn in kaart gebracht.

Indien u iemand via een detacheringstraject door wilt laten stromen in de eigen organisatie dan gelden andere criteria. We maken een goede analyse van het gewenste werkgedrag en stemmen de ambitie zorgvuldig af met de mogelijkheden die u als toekomstig werkgever kunt en wilt bieden. Het door ons betaalde salaris en de emolumenten zullen uiteraard niet tot verrassingen leiden.

Naast het snel inzichtelijk kunnen maken van de markt nemen wij graag de risico’s van het werkgeverschap van u over. Denk daarbij aan het overnemen van het werkgeversrisico bij ziekte of ontslag. Het Nederlandse arbeidsrecht geeft voldoende argumenten om een werknemer niet overhaast direct in dienst te nemen. Een duidelijke briefing over de positie is essentieel om de meest geschikte kandidaat te vinden.

Neem contact met ons op  

Door kwalitatief invulling te geven aan de flexibele schil ontzorgen we bedrijven in de industrie, technische dienstverlening en nutsvoorzieningen.
Voor een goede projectbezetting werken wij graag met goed gekwalificeerde freelancers in de techniek. Deze freelancers worden uiteraard gescreend en de resultaten van hun uitgevoerde projecten zijn in kaart gebracht.

Meer weten? Bel 0251 – 26 72 72.

Neem contact met ons op  

 

Certificaten

SAB Detachering is NEN gecertificeerd en voldoet aan de norm NEN 4400 – 1.

Deze norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen en van (onder)aannemers om vast te stellen dat deze zó zijn ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan. De verplichtingen uit arbeid, bedoeld in deze norm, zijn: de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen, omzetbelasting, het administreren van identificatiedocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Stichting Normering Arbeid (SNA) controleert één keer per jaar of bedrijven voldoen aan hun verplichtingen. Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van opdrachtgevers te beperken.

SAB Detachering is NEN gecertificeerd en voldoet aan de norm NEN 4400 – 1.

SAB Detachering voldoet aan de eisen van VCU en wordt hier jaarlijks op gecontroleerd.

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en is bedoeld om uitzendkrachten die risicovolle werkzaamheden uitvoeren, alle gelegenheid te geven om veilig en gezond te werken. Het is een programma waarmee een bedrijf wordt getoetst en gecertificeerd op het vermogen om samen met de opdrachtgevers en kandidaten te werken aan een betere veiligheidscultuur.

Partners

SAB Detachering is aangesloten bij de ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen. ABU-leden moeten voldoen aan verschillende kwaliteitseisen en financiële betrouwbaarheid. Hierop wordt periodiek gescreend. Lees meer op www.abu.nl.

SAB Detachering werkt nauw samen met het Koninklijk Instituut Voor Ingenieurs KIVI in de organisatie van de “Ingenieur van het Jaar” verkiezing. Meer informatie hierover vindt u op www.kivi.nl

SAB Detachering maakt intensief gebruik van de testinstrumenten die door MatchQ zijn ontwikkeld. Nadere informatie daarover is te vinden op de website www.matchq.nl

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent en duurzaam ondernemings- en vestigingsklimaat. VNO NCW spreken namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren, met als doel: ruimte voor ondernemerschap. www.vno-ncw.nl

ORAM is een zakelijk netwerk voor Groot-Amsterdam welke zich sterk maakt voor een gunstig ondernemersklimaat in de haven. www.oram.nl

SAB Detachering is lid van belangenvereniging OV IJmond. Hierbij gaat het over kennis delen, verbinden en belangen behartigen voor het bedrijfsleven in de IJmond www.ovijmond.nl

SAB Detachering is lid van AYOP, het samenwerkingsverband van bedrijven en overheden in de regio van de havens van Amsterdam en IJmuiden. www.ayop.com

VPIJ heeft als doel om op basis van gelijkwaardigheid een ongevalsvrije werkomgeving voor al de medewerkers werkzaam op het terrein van Tata Steel te creëren.