ZZP’ers 

U bent ZZP’er techniek of u bent opdrachtgever en zoekt technische ZZP’ers.  

Steeds meer studenten met afgeronde technische hts- of tu-opleiding, kiezen ervoor zich te laten registreren als zzp’er (zelfstandige zonder personeel). Ben jij zzp’er en ben je op zoek naar een nieuwe opdracht? Klik op ‘Open sollicitatie’ en wij gaan voor jou op zoek. Gunstige bijkomstigheid is dat wij ook de gehele administratieve afhandeling voor je verzorgen.

SAB Detachering is deskundig en staat voor je klaar met advies over risicobeperking in combinatie met maximale flexibiliteit. Daarnaast is het ook mogelijk om vragen te stellen over de wet DBA die, zoals het er nu uitziet, van kracht zal gaan in 2020.

Meer weten?

Gevolgen

Belangrijke verandering ten opzichte van de VAR is dat nu ook de opdrachtgever mede aansprakelijk is indien achteraf blijkt dat er geen sprake is van zuiver ondernemerschap. Bij de VAR was alleen de zzp’er aansprakelijk (fiscaal: het herbeoordelen van het inkomen op basis van werknemersregelingen). Nu dus zal ook de opdrachtgever (intermediair of directe inlener) aansprakelijk zijn. Dat betekent dat de door de opdrachtgever aan zzp’er betaalde vergoedingen worden gezien als netto loon en dus moet er ‘gebruteerd’ worden met een boete. De opdrachtgever kan echter verhaal halen op de zzp’er voor wat betreft de opgelegde loonheffing. De vrijwaring, zoals die was onder de VAR en de daarmee ervaren zekerheid komt dus te vervallen. Hieronder lees je hoe SAB Detachering graag de vernieuwde samenwerking met de zzp’er en met de inlener willen inrichten.

Oplossingen, visie SAB Detachering

SAB Detachering is na onderzoek en juridisch advies inmiddels ‘DBA Proof’. SAB Detachering is lid van zowel ABU als van VNO-NCW. Deze brancheorganisatie hebben met succes gepleit voor behoud van het werken met intermediairs. Niet uitsluitend voor haar achterban, maar ook vanuit het feit dat niet elke zzp’er altijd zelfvoorzienend is in het vinden van nieuwe opdrachten. Ook blijft de rol van de intermediair belangrijk om de uiteindelijke inlener fiscaal en civiel te kunnen vrijwaarden en deze te servicen bij het inlenen van meerdere zzp’ers. Uitgangspunten om als zzp’er te kunnen blijven werken zijn in de wet bepaald. Deze geven aan dat er sprake moet zijn van:

 • Deelname aan het economische verkeer
 • Winst wordt beoogd
 • Winst is redelijkerwijs te verwachten
 • Marktgericht
 • Organisatie van arbeid en kapitaal (eigen materiaal)
 • Ondernemersrisico (debiteurenrisico, risico op inkomstenverlies en/of continuïteitsrisico)
 • Ondernemerschap voor btw (maar dit alleen is niet voldoende!)
 • Inschrijving in de KvK (maar dit alleen is niet voldoende!)

 Aanvullend verwachtingen SAB Detachering ten aanzien van de zzp’er:

 • Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluit
 • Per kwartaal een ‘verklaring betalingsgedrag’ van de Belastingdienst kan overleggen.

Daarnaast is uiteraard belangrijk dat er géén sprake is van:

 • Loonbetaling
 • Persoonlijke Arbeid verrichten
 • Gezag of leiding ontvangen

Nu zijn juist die laatste twee lastiger te beoordelen vooraf. De inlener speelt hierin namelijk een rol. Persoonlijke arbeid is gemakkelijk uit te sluiten door het recht op vrije vervanging maar vaak zal dit door de inlener als niet acceptabel worden beschouwd omdat ze voor jouw specifieke kennis en ervaring hebben gekozen. Daarnaast zal moeten worden aangetoond dat er geen sprake is van leiding en toezicht door de inlener. Echter hoe voorkom je dat de inlener hierin te veel sturend is of invloed heeft? Wat is het verschil tussen een instructie en leiding van de inlener? Dat is een grijs gebied. Ook voor juristen. In algemene zin kun je zeggen dat de zzp’er in de opdrachtovereenkomst zo zuiver mogelijk moet vastleggen naar welk eindresultaat wordt toegewerkt. Bijvoorbeeld een heldere projectomschrijving. En dat hieruit ook blijkt dat de zzp’er in zowel opdrachtomschrijving als in de uitvoering hiervan zelfstandig en naar eigen inzicht dit resultaat kan realiseren. Indien er dagelijks overleg of rapportages met de inlener plaatsvind die ook veel gedetailleerde aanwijzingen geeft, zal dit eerder als gezag of leiding worden gezien.

Wanneer de zzp’er een opdracht uitvoert via SAB Detachering, dan kunnen wij twee contract constructies aanbieden en een derde optie als zzp echt niet lukt:

Tussenkomst model: Dit is een van de door de fiscus goedgekeurde modelovereenkomsten die gepubliceerd staat op de website van de belastingdienst. Dit is een Overeenkomst van Opdracht met Tussenkomst (van de intermediair). Hierbij is de zzp’er de ‘opdrachtnemer’ en de intermediair de ‘opdrachtgever’. De klant waar de opdracht wordt uitgevoerd is de genoemde ‘derde’. Dit model is goed werkbaar om onze samenwerking in te formuleren en vervolgen. Belangrijk hierbij is te bedenken dat opvolgende opdrachten bij één inlener of via één intermediair de zelfstandigheid in twijfel kunnen trekken.

Bemiddelingsmodel: Ook deze modelovereenkomst staat op de website van de belastingdienst. Hier gaat het echter om een drie partijen overeenkomst waarin ook de inlener een rol heeft. Daarmee neemt de inlener ook het risico wat eerder is beschreven over van de intermediair. Wij verwachten dat onze inleners niet snel van deze constructie willen gebruikmaken, omdat zij juist een intermediair inschakelen, niet alleen voor de werving van de beste kandidaat maar ook voor het afwentelen van dergelijke risico’s.

Dienstverband: Als last resort kan een zzp’er natuurlijk overwegen om vanuit een dienstverband te werken. Hiermee geeft hij natuurlijk wel het vrije ondernemerschap op. Maar dit kan zeker een oplossing zijn in bepaalde gevallen.

Garanties voor de inlener

Naar inleners toe kunnen wij aangeven dat SAB Detachering Nen 4400-1 gecertificeerd is en daarmee is ingeschreven in het register van de Stichting Normering Arbeid (www.normeringarbeid.nl/). De NEN-norm 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen. Deze certificering maakt het inlenen van arbeid en uitbesteden, (onder)aannemen van werk makkelijker en meer fraudebestendig. Er wordt getoetst of de detacheringsorganisatie voldoet aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid. Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten en het controleren van documenten van zzp’ers, zoals een geldige KvK-inschrijving, een btw-nummer en zakelijke bankrekening. Daarnaast kan de inlener SAB Detachering op een G-rekening betalen en is inlener volledig gevrijwaard in het kader van de inleners- en of ketenaansprakelijkheid.

 Nuttige informatie

Belastingdienst – Handreiking beoordelingskader DBA (pdf) HRpraktijk – Wet DBA en ZZP’ers – Checklist bent u al wet DBA proof en doe de ondernemerscheck op: www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl